Lid worden

Old-Timestappers

Een wandelclub als geen ander

Lid worden van onze club is helemaal niet moeilijk.


Lid worden doe je op eenvoudige aanvraag via telefoon,via mail of via het inschrijvingsformulier. Om het allemaal wat te vergemakkelijken hebben we liefst al wat informatie van bij het begin.


Dus in je e-mail zet je: naam en voornaam, geboortedatum en - plaats, rijksregisternummer, geslacht (M/V graag, niet met ja of nee antwoorden) of wil je zeker niets vergeten, vul dan het formulier in door hier te klikken: Aanvraag lidmaatschap.


15 euro per persoon, maar ... met een maximum van 30 euro per gezin (kinderen jonger dan 16). Vb: u en de halve trouwboek en de twee schatten van kinderen jonger dan 16 ? Da’s 30 €.


Bovendien krijg je via je ziekenfonds een deel van of zelfs in sommige gevallen integraal je lidgeld terug. De club zorgt voor de noodzakelijke papieren. Contacteer dus zeker je ziekenfonds!


Wat krijg je daarvoor terug ?


  • Het officiële wandelboekje dat je meeneemt op de wandelingen en dat je laat afstempelen
  • Een officiële lidkaart
  • Een verzekering (BA en lichamelijke)
  • Veel wandelplezier en leute met mensen zoals u en ik, zonder kapsones, zonder troubles.


Wat vragen wij van jullie?

Elk jaar organiseren wij omstreeks Mid-april onze jaarlijkse wandeling. Dan vragen wij onze leden om die dag een handje toe te steken.


Het bestuur zal u zo snel mogelijk contacteren indien bijkomende informatie nodig mocht blijken of om uw lidkaart(en) te overhandigen.

Icons made by Good Ware from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Copyright Old-Timestappers 2018 @ All Rights Reserved